CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGFRUIT

Giới thiệu

Công ty Thực Phẩm Sạch Bigfruit chính thức được thành lập ngày 14/4/2010 do kỹ sư -Th.s Nông Nghiệp Nguyễn Tiến Hưng lãnh đạo.

Với sứ mệnh cao cả là mang lại bữa ăn dinh dưỡng và an toàn đến mọi người, mọi nhà. Bigfruit không ngừng nỗ lực, luôn vận động, thay đổi, tìm kiếm cái mới để phục vụ khách hàng những giá trị cao nhất. 

Fans Page
0936.295.998